آسیبای اجتماعی مثل کودک آزاری با بقیه تغییرات در نحوه زیست مردم مرتبطه و از این نظر باید اقدامات بسیاری در موردای دیگری (مثل زیاد شدن روابط اجتماعی؛زیاد شدن باورهای دینی و…) صورت گیرد تا پدیده هایی چون کودک آزاری در جامعه کم بشه. اما از این مبحث که بگذریم٬ به خاطر کاهش پدیده کودک آزاری در جامعه اقدامات مهمی هم به شکل مستقیم می تونه انجام شه؛ مثل:

  • یک بخش مهم در مورد مسائل کودک٬ آگاهی والدینه! اگه والدین نسبت به نحوه تربیت کودک و آسیبایی که در انتظار اوست٬ آشنایی داشته باشن میشه توقع داشت که آسیبای کمتری در انتظار کودکان باشه اما این آگاهی والدین چیجوری به حد مطلوب برسه؟ مسوولان می تونه جدا از اینکه آموزشای پیش از ازدواج٬ چند ساعتی رو هم به مسائل مربوط به کودکان اختصاص دهند (در کنار مسائل بهداشت جنسی که حالا قبل از ازدواج به زن و شوهر ارائه می شه باید مباحث تعلیم و تربیت کودکان هم گذاشته شه). زن و شوهر مجبور شن که قبل از تولد بچه آموزشایی رو بگذرونن؛ این زور می تونه اینطور باشه: تا آموزش زن و شوهر در مراکز بهداشت صورت نگیرد و والدین برگه ی آموزش در اختیار نداشته باشن، شناسنامه ی کودک به اونا تحویل داده نشه.
  • ازدواج

  • بخش دوم٬ آگاهی و مهارتای کودکانه! البته منظور این نیس که آموزش جنسی به کودکان داده شه که مخربه٬ منظور اینه کودکان تربیت جنسی شن! به اونا یاد داده شه که نقاط حساس بدن خود رو مراقبت کنن و جز والدین و یا با نظارت والدین٬ کسی حق نداره به اونا نزدیک شه. کودکان باید (خصوصا دختر با مادر و پسر با پدر) پدر و مادر خود رو رازدار بدونن و با اونا صمیمیت احساس کنن تا در صورتی که اتفاقی واسه اونا رخ می ده به آگاهی والدین برسانند و حیاء منفی اونا رو از گفتن باز نداره. مسایل بسیاری مثل این باید زیر تربیت جنسی کودکان هم به کودکان و هم به والدین آموزش داده شه: بعضی از این آموزشا مربوط به والدینه و بعضی مربوط به کودکان که می تونه از راه رسانه ها یا مهدکودکا یا مدارس به اونا آموزش داده شه. مثلا در سال تحصیلی هم به کودکان آموزش داده شه و هم به شکل جلسات اولیا و مربیان به والدین آموزشای لازم منتقل شه.
  • بخش سوم آموزشای مختلف به افراد جامعه واسه مراقبت از کودکانه که این آموزشا هم احساس مسوولیت همگانی نسبت به کودکان رو افزایش می ده: مثلا در کلاسای تنظیم خونواده دانشگاه جلساتی هم به مباحث کودکان اختصاص یابد یا ادارات دولتی واسه کارکنان خود کلاسایی در این مورد برگزار کنن. باید طوری فضا مدیریت شه که همه بدونن کودکان فرزندان ملتند و بچه بقیه هم مثل بچه خودشون قابل احترامه و حق زندگی سالم داره.
  • خونواده

  • در کنار این مسائل و آگاه بخشیا بخش مهمی هم وضع قوانین شدید در مورد کودک آزاری و آگاهی رسانی از وجود این قوانینه! روشنه مسائل واسه کودکان چه اثرات مخربی واسه فرد و جامعه داره٬ پس باید قوانین مربوط بهش زیاد شه و این قوانین به راههای مختلف به جامعه آگاهی رسانی شه.
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   ورزش شکم؛ ۸ حرکت ورزشی واسه آب کردن چربی های شکم 

دسته‌ها: آموزشی